Jura X10 kan utvides med ekstra automater og elegante tilleggsapparater, som koppvarmer, Cool Control, vanntilkoblingssett eller avregningssystem, som gir et optimalt grunnlag for individuelle komplettløsninger for kaffe og flere ulike bruksområder.